Soru 1: Bölümlerde tutulan personel verilerin KVKK kapsamında mıdır?

Cevap 1: Kişiye ait özlük verileri, ister sayısal ister fiziksel ortamda tutulsun, KVKK kapsamına girmektedir. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun Madde 12 (Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler) 1 fıkrasında aşağıda geçen ifade söz konusu veriler için de geçerlidir:

 Veri sorumlusu;

    1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
    2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
    3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.


Son Güncelleme:
18/12/2023 - 16:12