Middle East Technical University, as "Data Controller", gives utmost importance to the security of personal data processed within the scope of the Personal Data Protection Law No. 6698 (KVKK). To provide this, all kinds of technical and administrative measures are taken and necessary audits are performed. Personal data is retained for as long as the data processing purpose is valid. The necessary security measures are taken to ensure that the retained and recorded data are not lost, not to be accessed by unauthorized persons and to prevent unlawful use.

It is abided by the principles of being in compliance with the law and the rules of honesty, being accurate and up-to-date when necessary, being processed for certain, clear and legitimate purposes, being connected, limited and restrained to the purpose for which they were committed, being retained as long as the period stipulated in the relevant legislation or the period required for the purpose for which they were processed.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 10.03.2018 tarihli, 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince haklarınıza ilişkin taleplerinizin Üniversitemiz aşağıda belirtilen yöntemlerle sistem giriş yaptıktan sonra “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurularak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 Çankaya/Ankara adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz veya odtu@hs01.kep.tr kep adresine kişinin kep adresinden iletilmesi gerekmektedir.

e-Devlet İle Giriş ODTÜ Hesabı İle Giriş