8 Ekim 2019 tarihinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Kişisel Verileri Koruma Komisyonu'nun Yeniden Oluşturulması ile ilgili karar alınmıştır.

Komisyonda aşağıdaki birimlerden temsilciler bulunmaktadır:

  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Hukuk Müşavirliği
  • İç Hizmetler Müdürlüğü
  • Kampüs Teknolojileri ve Koordinasyon Birimi
  • Kurumsal Gelişim ve Planma Ofisi
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Personel Daire Başkanlığı
  • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Son Güncelleme:
18/12/2023 - 16:12

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 10.03.2018 tarihli, 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince haklarınıza ilişkin taleplerinizin Üniversitemiz aşağıda belirtilen yöntemlerle sistem giriş yaptıktan sonra “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurularak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 Çankaya/Ankara adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz veya odtu@hs01.kep.tr kep adresine kişinin kep adresinden iletilmesi gerekmektedir.

e-Devlet İle Giriş ODTÜ Hesabı İle Giriş