Soru 1: Araştırma Görevlisi alım sınavı ve değerlendirme sonuçlarını ne şekilde yayınlayacağız?

Cevap 1: Bu yöntem ve dayanağı hakkında detaylı bilgi, 04.03.2020 tarih ve E.4160 sayılı yazı ile tüm birimlere bildirilmiştir. Birimler tarafından hazırlanan ön değerlendirme ve nihai değerlendirme tutanaklarının adaylara ait dosyalarda saklanacak ıslak imzalı asıllarında herhangi bir maskeleme yönteminin kullanılmaması; ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçlarının internet sayfasında duyurulması sırasında aday dışındaki kişilerce değerlendirmelere esas puanlar ile aday arasında bağlantı kurulamayacak şekilde ad-soyad ve T.C. kimlik numarasının yıldızlanması (A***** B*****, 11*******11); duyuruların sadece başvuruda bulunanların görebileceği, şifreli bir sistem üzerinden yapılması; bahsi geçen sonuçların 15 gün boyunca internet sayfasında duyurulmasının ardından, duyurunun kaldırılması gerekmektedir.


Son Güncelleme:
18/12/2023 - 16:12