Soru 1: Öğrencilerin sağlık raporları yazıların ekinde elektronik sisteme yükleniyor. Bu raporlar kişilerin dosyasında saklanıyor. Belirli bir süre sonra imha mı edilmeleri gerekiyor?

Cevap 1: Bu bilgiler öğrenci özlük bilgisi olarak kabul edilmektedir. Arşiv hizmetleri hakkında yönetmeliğin 4 Maddesinin c bendinde

Arşivlik Malzeme: (b) bendinde sayılan her türlü belge ve malzemeden, zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmamış olanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Kurumun gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar, sözleşmeler, her türlü soruşturma ve dava dosyaları ile maaş bordroları, tapu ve benzeri özellik arz eden belgeleri, gereği öğrenci özlük verilerinin 100 sene saklanmalıdır.

olarak tanımlanmaktadır.

Bu nedenle öğrenci özlük verilerinin 100 sene saklanması gerekmektedir.


Son Güncelleme:
18/12/2023 - 16:12