Soru 1. ODTÜ mezunu olduğunu iddia eden insanlar oluyor. Bunların gerçek durumunu sorgulamak ve açıklamak sorunlu mu?

Cevap 1: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 8 (Kişisel verilerin aktarılması) ikinici fıkrasında aşağıdaki ifadeyi kullanmaktadır:

Kişisel veriler;

    1. 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
    2. Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında,

belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Bu nedenle,  mezunlarımız/üniversitemizden ilişiği kesilenler ile ilgili bilgileri 3. kişiler ile paylaşılamamaktadır. Resmi kurumlar hariç (emniyet, mahkemeler, göç idaresi, büyükelçilikler vb.) hiçbir öğrenci/mezun/ilişiği kesilenler ile ilgili bilgi veremeyiz.


Son Güncelleme:
18/12/2023 - 16:12