Soru 1: Google drive üzerinde veri tutuyor ya da e-posta ile verileri araştırma grubuna gönderiliyor, bu durum üçüncü kişislere aktarım sayılır mı?

Cevap 1: Evet, yurtdışına aktarma olarak kabul edilmektedir.


Soru 2: İnsan araştırmaları için google form ya da survey monkey kullanmayalım mı?

Cevap 2: Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Öğretim Kanunu’nun 14. ve 42. maddelerine dayanılarak hazırlanmış "ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ"  uyarınca kuruldan onay almış araştırmalar kapsamında işlenen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 28. Maddesi c. bendine göre istisna kapsamındadır.


Soru 3: Öğrencilerin sosyal medya paylaşımları nedeniyle okul bünyesinde herhangi bir birimin bu paylaşımları alıp herhangi bir süreç başlatması KVKK'ya aykırı mıdır?

Cevap 3: İlgili kişinin, bu durumda öğrenci, sosyal medya paylaşımları, kendisine dair kişisel veri içerdiği durumdadır ve kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş bilgi olduğundan KVKK'nın istisnası olarak değerlendirilebilir. Ancak burada paylaşımın amacına uygun değerlendirme yapılması önemlidir. Anonimleştirilmiş olsa da bu veri amacı dışından kullanılması 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre uygun değildir.


Son Güncelleme:
18/12/2023 - 16:12