Değerli Mensuplarımız,

Resmi Gazete'de 07.04.2016 tarihinde yayınlanarak uygulamaya alınan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ODTÜ tüzel kişiliği veri sorumlusu durumundadır. ODTÜ'de Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili olarak KVKK Komisyonu kurulmuş ve Üniversitemiz süreçlerinin yasaya uyumu için çalışmalarını sürdürmektedir.

Komisyona ulaşmak için kvkk@metu.edu.tr eposta adresini kullanabilirsiniz.

Komisyon çalışmalarını https://kvkk.metu.edu.tr web adresini ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

Komisyon web sitesinde ODTÜ genelinde KVKK ile ilgili en çok karşılaşılan sorular "Sıkça Sorulan Sorular" altında sunulmaktadır. Bunlar arasında çevrimiçi dersler, ders içi değerlendirme ve sınavlar ile ilgilide bilgilendirmeler bulunmaktadır.

Üniversitemizde 2020 Güz döneminde dersler uzaktan öğretimle yürütülmektedir. Derslerde kullanılmak üzere farklı video konferans yazılımları öğretim elemanlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bu yazılımlardan bir bölümü yurt dışı menşeilidir ve kişisel verilerin korunduğuna dair taahhütnameler alınmıştır. Taahhütnamelerin yeterliliğiyle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan onay istenmiştir. Gelecek yanıta göre bu yazılımların kullanımıyla ilgili duyuru güncellenecektir.Yanıt beklenen bu sürede;

  • Öğrencilerden sınav sırasında açık rıza alınmaksızın kamera açması istenecek ise sınavlar ODTÜ içinde verileri işleyen yazılımlar kullanılarak yürütülmelidir. ODTÜ içinde verileri işleyen yazılımın (Big Blue Button) kullanıldığı durumlarda Çevrimiçi Sınav Süreci Aydınlatma Metninin kullanılması yeterli olacaktır.

Çevrimiçi Sınav Süreci Aydınlatma Metni: https://kvkk.metu.edu.tr/tr/system/files/aydinlatma_metni_oidb_cevrimici_sinav_sureci.pdf

  • Öğrencilerin açık rıza verdiği durumda ODTÜ dışında veri işleyen yazılımlar kullanılabilir. ODTÜ dışında veri işleyen (Cisco Webex, Zoom,vb.) yazılımlar sınavda veya derste kullanıldığı durumda öğrenciden kamera açması istenecekse her öğrenciden açık rıza alınması zorunludur. Açık rıza verilmeyen durumlarda öğrencinin sınava girme hakkı saklı tutulmalı, öğrenci açık rıza vermediği için herhangi bir hak kaybına uğramamalıdır. Bu öğrenciler için sınavda ODTÜ içinde verileri işleyen yazılım (Big Blue Button) kullanılmalıdır.

Bilgilerinize saygı ile duyurulur.

Prof.Dr. Mehmet T. Zeyrek

Rektör Yardımcısı

KVKK Komisyonu Başkanı


Son Güncelleme:
18/12/2023 - 16:12

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 10.03.2018 tarihli, 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince haklarınıza ilişkin taleplerinizin Üniversitemiz aşağıda belirtilen yöntemlerle sistem giriş yaptıktan sonra “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurularak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 Çankaya/Ankara adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz veya odtu@hs01.kep.tr kep adresine kişinin kep adresinden iletilmesi gerekmektedir.

e-Devlet İle Giriş ODTÜ Hesabı İle Giriş